Zakup zbóż
Witamy Państwa w tej części naszej strony internetowej, które jest poświęcona zakupowi zbóż. Mamy świadomość jak ważną rolę spełniają dostawcy surowca w osiąganiu sukcesu i budowaniu pozycji rynkowej naszej firmy. Współpracujemy z Wami - Producentami Rolnymi i Handlowcami jako firma już od kilkudziesięciu lat.
Szanujemy Wasz trud i wysiłek wkładany w wyprodukowanie, zebranie i przygotowanie do sprzedaży odpowiedniej jakości ziarna. Trud i wysiłek jak wiemy niekiedy niweczony przez siły przyrody, na które nie macie wpływu. Dlatego rozumiejąc wasze problemy staramy się, aby nasze relacje z Państwem były jak najbardziej partnerskie i oparte na wzajemnym zaufaniu. Nie mamy na celu uzyskanie doraźnych korzyści, ale dążymy do długoletniej współpracy opartej na bazie umów kontraktacyjnych. Wytrwale negocjujemy warunki handlowe, ale dotrzymujemy zobowiązań i gwarantujemy terminową i pewną zapłatę za dostarczony towar. Bariery prawne i rynkowe powodują, iż nie zawsze i nie wszystkie Państwa oczekiwania jesteśmy w stanie spełnić w całości, ale uważnie je analizujemy i wykazujemy maksimum wysiłku i dobrej woli dla ich zaspokojenia. Wciąż doskonalimy nasze działania, inwestujemy w wyposażenie firmowego laboratorium oraz podnosimy kwalifikacje pracowników, aby ocenę jakościową zakupywanego surowca uczynić jak najbardziej rzetelną i obiektywną a współpracę z dostawcami wiarygodną i długotrwałą. Obecnie pozyskujemy z rynku blisko 130 tys. ton pszenicy rocznie, ale mamy dalsze ambitne plany rozwojowe wymagające rozszerzenia bazy surowcowej. Jesteśmy, zatem zainteresowani zarówno pogłębianiem współpracy z dotychczasowymi kontrahentami jak i nawiązywaniem jej z nowymi podmiotami.
 
Jakość
Spółka prowadzi zakup pszenicy na swoje potrzeby. Dążymy do pozyskania surowca o wysokich walorach jakościowych. Ocena jakościowa ziarna dokonywana jest w obecności dostawcy w naszym laboratorium przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu gwarantującego rzetelne i obiektywne oznaczenie parametrów jakościowych zboża.
Parametry jakościowe przyjmowanej pszenicy:
Ziarno pszenicy będące przedmiotem zakupu musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym:
Wilgotnośćmaksymalnie14,5%
Liczba opadaniaminimum220 s
Zawartość glutenuminimum28 %
Wyrównanieminimum75 %
Zanieczyszczenia ogółemmaksymalnie6%
w tym nieużytecznemaksymalnie2%

Ziarno musi być zdrowe o jakości handlowej, bez żywych szkodników zbożow0-mącznych, obcych zapachów, śnieci, substancji szkodliwych.
Zboże stanowiące przedmiot sprzedaży nie może mieć przekroczonego dopuszczalnego poziomu pestycydów, metali ciężkich i mykotoksyn oraz nie może być modyfikowane genetycznie.
Dopuszcza się odstępstwa od w/w parametrów – w zakresie wilgotności i zanieczyszczeń – do maksymalnych wielkości określonych cennikiem skupu obowiązującym w dniu fizycznej dostawy zboża do magazynu PZZ Kraków. Pszenica o obniżonych parametrach w tym zakresie będzie przyjęta z zastosowaniem odpowiednich potrąceń wynikających z cennika.
Wszelkich potrąceń z tytułu niższej jakości zbóż niż ustalono dla ceny jakości podstawowej dokonuje się od ceny netto.
W przypadku obniżonych parametrów w zakresie zawartości glutenu, wyrównania ziarna i liczby opadania, dopuszcza się możliwość zakupu takiego towaru na zasadach indywidualnych uzgodnień. Ilości i terminy przyjęcia ziarna o obniżonych parametrach są zależne od potrzeb i możliwości magazynowych naszej spółki.
Wystąpienie wad towaru dyskwalifikujących pszenicę - żywych szkodników, porostu, obcych zapachów, substancji szkodliwych - spowoduje odmowę przyjęcia towaru i jego zwrot do dostawcy.
Jakość zboża określana jest w dniu dostawy w naszym laboratorium z próby pobranej z każdego środka transportu.
Na podstawie wyników analizy laboratoryjnej określana jest cena dostawy zboża.
 
Przyjęcie zboża
Dostawy przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 06:00 do 21:00.
Zasady przyjęcia dostaw zboża na Młyn przy ul. Ładnej 27:
 1. Kolejka pojazdów do rozładunku jest formowana na terenie naszego obiektu przy ulicy Klimeckiego 8.
 2. W godzinach 700 -1300 pracownik obiektu a w godzinach 1300 - 700 pracownik ochrony wręczy dostawcy numer porządkowy, który poświadczy jego miejsce w kolejce.
 3. Kolejni dostawcy będą wzywani do rozładunku przy ul. Ładnej przez pracownika ochrony z ulicy Ładnej po uprzedniej konsultacji z pracownikiem tutejszego magazynu zbożowego.
 4. Dostawcy, którzy nie zastosują się do organizacji rozładunku i mimo powzięcia informacji o konieczności ustawienia się w kolejce przy ulicy Klimeckiego skierują się bezpośrednio na obiekt przy ulicy Ładnej zostaną odesłani na ul. Klimeckiego, gdzie będą oczekiwać w kolejce na wezwanie do rozładunku.
Wyjątkiem od przyjętych zasad są niskotonażowe dostawy rolnicze, które mogą być rozładowane bezpośrednio na wywrotnicy. W tym przypadku nie ma konieczności ustawiania się w kolejce przy ulicy Klimeckiego
Rozładunek pojazdu o ładowności ok. 26 ton w zależności od rodzaju zboża i warunków zewnętrznych trwa od 25 do 30 minut

Telefony kontaktowe:

Centrala Młyn ul Ładna 2712 411 39 11
Parking przy ul. Klimeckiego 812 656 09 62
506 597 046 w godz 1300 - 700
 
Kontakt
Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A.
31-444 Kraków, ul. Ładna 27
NIP: 6750000059
Dział Logistyki
tel: 48 12 411 53 86, fax: 48 12 413 20 57
mail: logistyka@pzzkrakow.com.pl
www.pzzkrakow.com.pl
Informacje dla dostawców
Uwaga!
Zgodnie z Ustawą z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 23.06.2009 r., poz. 799 jesteśmy zobligowani do potrącenia z należności za dostarczone zboże 0,1% wartości dostawy w cenie netto, celem przekazania tej kwoty na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Nasze dane do wystawienia faktury:
Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A.
31-444 Kraków, ul. Ładna 27
NIP: 6750000059

Szanowni dostawcy!
Pamiętajcie, aby przy dostawie pszenicy posiadać następujące dane właściciela towaru:
 1. nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę firmy
 2. adres
 3. numer NIP lub PESEL
 4. numer i serię dowodu osobistego, datę wydania oraz nazwę organu wydającego dokument
 5. numer konta bankowego właściciela towaru
Dokumenty do pobrania
(pdf)Umowa kontraktacyjna (pdf)
(pdf)Aneks do umowy kontraktacyjnej (pdf)
 
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.