Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
ul. Ładna 27 31-444 Kraków

NIP: 675-000-0059
Regon: 350802866

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092108.
Wysokość kapitału akcyjnego 1 757 200 zł
Kontakty
Zasady Rekrutacji
CV nadsyłane poza okresem naboru przeprowadzonego przez Spółkę, będą niszczone, zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)
Zarząd
Lucyna Jędrzejczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Biuro Zarządu, Sekretariat
Tel/fax +48 12 411 11 73, +48 12 412 58 80
Email biuro@pzzkrakow.com.pl
Centrala
+48 12 411 39 11
Dział Marketingu i Sprzedaży
Tel/fax + 48 12 411 41 36, +48 12 412 28 93, +48 12 412 91 66
marketing@pzzkrakow.com.pl
Marek Dębski
Dyrektor Sprzedaży
Tel +48 12 411 11 73
marek.debski@pzzkrakow.com.pl
Krzysztof Skrabacz
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
Tel +48 12 411 41 36
krzysztof.skrabacz@pzzkrakow.com.pl
Dział Logistyki
Tel +48 12 411 53 86
Fax +48 12 413 20 57
Robert Peter
Dyrektor ds. Zakupu Surowca i Transportu
Tel +48 12 411 53 86
logistyka@pzzkrakow.com.pl
Małgorzata Bernecka
Kierownik ds. Zakupu Surowca i Logistyki
Tel +48 12 411 53 86
logistyka@pzzkrakow.com.pl
Sławomir Kornat
Z-ca Kierownika Działu Logistyki
Tel +48 12 412 64 05
logistyka@pzzkrakow.com.pl
Dział Finansowo Księgowy
Tel +48 12 411 42 01
Krystyna Kucia
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tel +48 12 413 36 25
krystyna.kucia@pzzkrakow.com.pl
Dział Organizacji i Zarządzania
Alicja Leśniak
Kierownik Działu
Tel +48 12 413 35 62
kadry@pzzkrakow.com.pl
Dział Produkcji
Jerzy Barański
Kierownik Działu
Tel +48 12 411 53 18
ppt@pzzkrakow.com.pl
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Jakości
Laboratorium
Marta Ptak
Tel +48 12 411 39 11 wewn 256
marta.ptak@pzzkrakow.com.pl
Mapka dojazdu

Wyświetl większą mapę